IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

2019-03-11
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IV
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego

Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych z powiatów: wyszkowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego i legionowskiego

2018-07-18
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE III
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego
 • ZAŁĄCZNIK NR 5 oświadczenie zgoda na wykorzystanie wizerunku

Projekt: Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus”

2017-11-04
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE II
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata
 • ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego

Projekt: Deinstytucjonalizacja usług społecznych "Fundacji Dom z Sercem"

2017-09-13
 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE I
 • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
 • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata