2018-07-18
Fundacja Dom z Sercem
Ogłasza możliwość zgłaszania osób niesamodzielnych do opieki przez Fundację
W ramach Projektu wsparciem będą objęte osoby niesamodzielne w wieku 60+, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego oraz zamieszkują obszar następujących powiatów województwa mazowieckiego: wyszkowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego i legionowskiego”
Celem projektu jest włączenie społeczne Osób Niesamodzielnych poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Wartość projektu: 1 007 867,50 zł
Wkład UE: 806 294,00
Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Tytuł projektu: „Zwiększenie dostępności do usług społecznych dla osób niesamodzielnych z powiatów: wyszkowskiego, wołomińskiego, ostrowskiego i legionowskiego”

Kontakt: Fundacja Dom z Sercem 
07-310 Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kościelna 2, Tel. 604 601 602, 29 644 34 30
2017-11-04
Fundacja Dom z Sercem
Ogłasza możliwość zgłaszania osób 
niesamodzielnych do opieki przez Fundację
W ramach Projektu wsparciem będą objęte osoby niesamodzielne w wieku 18+, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego oraz zamieszkują obszar następujących powiatów województwa mazowieckiego: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęki.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020 
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Tytuł projektu: Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus”

Kontakt: Fundacja Dom z Sercem 
07-310 Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kościelna 2, Tel. 604 601 602, 29 644 34 30
2017-09-13
Fundacja Dom z Sercem
Ogłasza rekrutację osób na stanowisko
Opiekun osób starszych
W ramach Projektu wsparciem będą objęte osoby niesamodzielne w wieku 65+, które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność, wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego oraz zamieszkują obszar następujących powiatów województwa mazowieckiego: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020 
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Tytuł projektu: Deinstytucjonalizacja usług społecznych Fundacji Dom z Sercem

Kontakt: Fundacja Dom z Sercem 
07-310 Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kościelna 2, Tel. 604 601 602, 29 644 34 30
2017-09-13
Fundacja Dom z Sercem
Ogłasza możliwość zgłaszania osób starszych, 
niesamodzielnych do opieki przez Fundację
W ramach Projektu wsparciem będą objęte osoby niesamodzielne w wieku 65+,
które ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność,
wymagają opieki z uwagi na niemożność samodzielnego wykonywania przez nich podstawowych czynności dnia codziennego oraz zamieszkują obszar następujących powiatów województwa mazowieckiego: ostrowskiego, węgrowskiego, ostrołęckiego.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej
Projekt realizowany jest w ramach RPO WM 2014-2020 
Działanie 9.2 Usługi Społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych
Tytuł projektu: Deinstytucjonalizacja usług społecznych Fundacji Dom z Sercem

Kontakt: Fundacja Dom z Sercem 
07-310 Ostrów Mazowiecka, Komorowo, Kościelna 2, Tel. 604 601 602, 29 644 34 30