Projekt: Deinstytucjonalizacja usług społecznych "Fundacji Dom z Sercem"

  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświafczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata

Projekt: Zwiększenie usług społecznych dla osób niesamodzielnych świadczonych przez „Fundację Dom z Sercem” i Spółdzielnię Socjalną „Validus”

  • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
  • ZAŁĄCZNIK NR 1 formularz zgłoszeniowy i deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • ZAŁĄCZNIK NR 2 oświafczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • ZAŁĄCZNIK NR 3 kwestionariusz ankiety dla kandydata
  • ZAŁĄCZNIK NR 4 oświadczenie opiekuna faktycznego